ทำ flash ไม่ให้โชว์ zoom in ,zoomout เมื่อทำการคลิกขวา

Posted: June 24, 2010 in AS3 Stock
Tags: ,

ทำ flash ไม่ให้โชว์ zoom in ,zoomout เมื่อทำการคลิกขวา

stage.showDefaultContextMenu = false;

เวลาคลิกขวาจะเป็นแบบนี้ เมื่อใส่ โค้ตข้างต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s