การทำ lip sync ปากขยับให้ตรงกับเสียง

Posted: May 31, 2010 in Flash Tutorial
Tags: , , , , , , ,

การทำ lip sync ปากขยับให้ตรงกับเสียง

นี่เป็นลักษณะรูปทรง ของปาก และการออกเสียง

นำเสียงเข้าโดยการ import เสียงเข้ามา แล้ว ใส่ลงบน timeline แล้ใใช้เป็นแบบ stream นะฮะ เพื่อใหเสียงติดลงบน timeine

การทำรุปแบบปากให้ตรงกะเสียง หรือปากขยับธรรมดา เราอาจจะต้องทำแบบ frame by frame animation แล้วใช้ คำสั้ง Onion skin ด้วยฮะ เพื่อให้เห็น frame ก่อนหน้านั้นครับ ดูรูปนะฮะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s