การอัพโหลดเว็บ โดยใช้ FileZilla

Posted: May 29, 2010 in Dreamweaver tutorial
Tags: , , , , , , , ,

FTP หรือ File Transfer Protocol
เป็นการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ สองเครื่องที่เชื่อมต่อ อินเตอร์เน้ต นะครับ  เช่นเราจะอัพโหลด หรือ ดาวโหลด ไฟล์ ข้อมูลเว็บไซด์ของเราขึ้นสู่ server  จริงๆๆแล้วเราจะใช้ internet exploler ก็ได้นะครับ แต่ส่วนมากผมจะใช้ filezilla เป็น freeware ที่ค่อนข้างดีมีความเสถียณ แล้วเร็วครับ
ดาวโหลดไป
http://filezilla-project.org/

1 กดรุปเครื่อคอมพิวเตอร์ จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับ
2 กด newsite
3 กรอก รายละเอียด ของ server นะครับ
host : คือ ชื่อ ftp ของเว็บเราส่วนมากก็จะนำหน้าว่า ftp.yourdomain.com นะครับ
logontype : เลือก ปรกติ  ครับ
username : ตามที่เราได้ setup ไว้ หรือ ได้มาจากhost ที่เราเช่าไว้
password : ตามที่เราได้ setup ไว้ หรือ ได้มาจากhost ที่เราเช่าไว้
4 กด ok นะครับ

พอเราเซ็ท เสร้จ กด มาตรงลูกศรข้างๆๆคอมพิวเตอร์นะครับ ทำการ เลือก connection ที่ ได้ ทำ การ set ไว้  ตัวโปรแกรม ก็จะทำการเชื่อมต่อ กับ server ทันที่ครับ

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วก้จะ มี folder ขึ้นมาทางขวานะครับ เราก็จับโยน file ที่ต้อง upload ไปเลยครับ

เรียบร้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s